ELEMENTI ZAŠTITE NA NOVČANICI
2000-dinara-Avers-elementi

1 ZNAK ZA SLEPE
(duboka štampa)

2 MIKROTEKST
(duboka štampa)

3 TEKST
(duboka štampa)

4 FREE SCREEN RASTER
(duboka štampa)

5 PORTRET
(duboka štampa)

6 IR ZAŠTITA
(duboka štampa)

7 ANTY-COPI TON
(duboka štampa)

8 ART SCREEN RASTER
(duboka štampa)

9 KINEGRAM
(aplikacija)

10 MIKROTEKST
(ofset štampa)

11 PROZIRNI REGISTAR
(ofset štampa)

12 VODENI ZNAK
(u papiru)

13 OVI ELEMENT
(sito štampa)

14 FOSFORESCENCIJA
(ofset štampa)

15 KIP EFEKAT
(duboka štampa)

16 TEKST
(duboka štampa)