filozofija

Istorijat   poslovna filozofija   standardi   politika integrisanog sistema menadžmenta

poslovna filozofija

Dugogodišnja tradicija i posvećenost kontinuiranim unapređenjima u svim aspektima rada osnove su poslovnog uspeha ZIN-a. U uslovima oštre konkurencije, prednost ostvarujemo uspostavljanjem zdravih partnerskih odnosa sa kupcima i dobavljačima na domaćem i stranom tržištu.

Praćenjem najsavremenijih tehnoloških dostignuća, stručnim usavršavanjem zaposlenih, modernizacijom opreme, planiranjem i organizacijom rada, podsticanjem odgovornosti i radne discipline – povećavamo efikasnost i efektivnost procesa.

Krajnji rezultat su proizvodi visokog kvaliteta sa najsavremenijim vidovima zaštite i sigurnost procesa u svim fazama, od nabavke repromaterijala do isporuke gotovog proizvoda.