sigurnosna-stampa

sigurnosna štampa   komercijalna štampa   proizvodnja i personalizacija kartica   kovnica   zaštita novca

sigurnosna štampa

Stručni kadrovi različitog profila i savremena tehnologija omogućuju da se ZIN na tržištu pojavi sa najkvalitetnijim proizvodima vrednosnih i zaštićenih papira.

Sa tradicijom od skoro 90 godina, ZIN je sposoban da primenom najsavremenijih tehnoloških procesa i materijala samostalno dizajnira i izradi kompletne serije novčanica najvišeg nivoa zaštite.

ZIN izrađuje biometrijski pasoš prema preporukama koje definiše međunarodna organizacija ICAO (Document 9303 – ISO/IEC 7501-1).

il_2