platne-kartice

Novčanice   Pasoši   ID kartice   Platne kartice   Vrednosni i zaštićeni papiri   Čekovi i čekovne kartice   Kontrolne akcizne markice   Poštanske marke   Kovanice

platne kartice

Platne kartice se izrađuju u skladu sa operativnim pravilima DinaCard sistema uz poštovanje zahteva standarda ISO/IEC 7810 i ISO/IEC 10373. U skladu sa navedenim standardima, izrađuju se i kartice iz programa lojalnosti i poklon kartice, a prema zahtevima i potrebama poručioca.

U slučaju personalizacije platnih i ostalih kartica, podaci se u zavisnosti od strukture tela kartice mogu upisivati na različite načine:

  • laserskim graviranjem,
  • embosiranjem (reljefno ili ident),
  • inkjet tehnikom (DoD),
  • ultragrafiks štampom,
  • kolor štampom,
  • upisom na magnetnu pistu,
  • upisom u kontaktni, dual-interfejs ili beskontaktni čip.

Personalizovanje kartica i PIN-ova može se vršiti sa već pripremljenim, dostavljenim podacima, a na zahtev poručioca, priprema podataka može se obaviti i u ZIN-u.

Stručni tim je u mogućnosti da izradi aplikaciju za personalizaciju čipa u skladu sa potrebama poručioca.