ELEMENTI ZAŠTITE NA NOVČANICI
2000-dinara-Revers-elementi

1 FOSFORESCENCIJA
(ofset štampa)

2 MIKROTEKST
(ofset štampa)

3 NUMERACIJA (UV)
(visoka štampa)

4 IR ZAŠTITA
(ofset štampa)

5 VIDLJIVA VLAKANCA
(u papiru)

6 PROZIRNI REGISTAR
(ofset štampa)

7 HEDOPRA I DAUER
(ofset)

8 FREE SCREEN RASTER
(ofset štampa – IRIS)

9 MAGNETNA STEP-NIT
(u papiru)

10 ART SCREEN RASTER
(ofset štampa)

11 MIKRO TEKST
(ofset štampa – IRIS)

12 MEDAL TON
(ofset štampa – IRIS)

13 NUMERACIJA (UV)
(ofset štampa)

14 AURA TON
(ofset štampa – IRIS)

15 MEDAL TON
(ofset štampa)

16 MIKRO TEKST
(ofset štampa)