novcanice-back

Novčanice   Pasoši   ID kartice   Platne kartice   Vrednosni i zaštićeni papiri   Čekovi i čekovne kartice   Kontrolne akcizne markice   Poštanske marke   Kovanice

novčanice

ZIN samostalno dizajnira i izrađuje kompletne serije novčanica uz striktnu ulaznu, međufaznu i finalnu kontrolu proizvoda. Raspolaže najmodernijom opremom za elektronsku grafičku pripremu i dizajn novčanica, najvišeg kvaliteta:

  • mašina za leterpres štampu uz mogućnost štampe vlažnim ofsetom
  • mašine za duboku štampu
  • mašine za numeraciju
  • mašina za sito štampu
  • mašine za toplu aplikaciju
  • mašina za razrezivanje novčanica na konačni format i pakovanje u PE foliju