kompanija

Istorijat   poslovna filozofija   standardi   politika integrisanog sistema menadžmenta

kompanija

Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (ZIN) je specijalizovani deo Narodne banke Srbije koji se bavi proizvodnjom štampanog i kovanog novca i ostalih proizvoda za potrebe Narodne banke Srbije.

Koristeći višedecenijsko iskustvo, savremenu tehnologiju i specifičnu organizaciju rada, ZIN je proširio ponudu većim brojem proizvoda i usluga za domaće i inostrano tržište: ID dokumenta na bazi polikarbonata sa čip tehnologijom (biometrijski pasoš, lična karta, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za nošenje oružja, oružni list), proizvodnja i personalizacija platnih i ostalih kartica, akcizne markice za duvan, alkohol i kafu, kontrolne markice za obeležavanje spoljnog pakovanja leka, lekarski recepti, kontrolne markice za brašno, kartice zdravstvenog osiguranja, registracione nalepnice, sigurnosne hologramske nalepnice sa štampom, viza nalepnice, varijabilna štampa i numeracija, čekovi, diplome, sertifikati, menični blanketi, obveznice i druge hartije od vrednosti, publikacije i promotivni materijal, poštanske, prigodne i taksene marke, karte za prevoz, polise osiguranja, sigurnosne kese za novac, novčani bonovi, ulaznice, obrasci, proizvodi kovnice (kovanice od plemenitih metala i legura, medalje, plakete, odlikovanja, registarske tablice za sve vrste motornih vozila).