kovnica-bck

sigurnosna štampa   komercijalna štampa   proizvodnja i personalizacija kartica   kovnica   zaštita novca

kovnica

Kovnica novca danas potpuno autonomno izrađuje veliki broj proizvoda koji se programski vezuju za opticajni, prigodni i numizmatički novac, ordenje, medalje i plakete, kao i alate za kovanje plemenitih metala i legura.

U višedecenijskom radu, Kovnica je stekla visok renome kao proizvođač kovačkih alata opticajnog, prigodnog i numizmatičkog metalnog novca u zemlji i inostranstvu. S obzirom na to da posedujemo visok tehnološki nivo opreme i procesa, kao i visokostručni kadar, kvalitet naših kovanica je u stalnom porastu.

Sastavni deo Kovnice čini i linija za proizvodnju registarskih tablica.